Polityka prywatności

Polityka prywatności danych osobowych: 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora wskutek korzystania ze strony biznesowa.pl
 2. Niniejsza polityka stanowi jednocześnie realizację obowiązków Open Nexus Sp. z o.o. jako Administratora określonych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO)
 3. Właścicielem biznesowa.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 67.050 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail wydarzenia@przetargowa.pl zwany dalej Open Nexus. 
 4. Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z prawem, nie byliśmy zobowiązani do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: IOD), jednak troszcząc się o dane biznesowa.pl, powołaliśmy IOD, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@opennexus.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 5. Open Nexus dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności danych Użytkowników odwiedzających biznesowa.pl.
 • 1 Jak zbieramy dane? 
 1. Open Nexus zbiera informacje dotyczące osób odwiedzających biznesowa.pl Open Nexus przetwarza także dane osobowe osób reprezentujących klientów i ich pracowników przekazane bezpośrednio przez ww. podmioty w przypadku gdy takie sytuacje zaistnieją. 
 2. Dane osobowe mogą być także zbierane za pomocą plików cookies (o których mowa w dalszej części polityki) zawierających numery IP. 
 3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku wypełnienia formularzy zapisujących na listy mailingowe, szkolenia lub newslettery. 
 4. Dane zbieramy w przypadku zapisu na newsletter, bądź korzystania z formularza kontaktowego, będą to najczęściej następujące dane: 
 5. a) Imię i nazwisko; 
 6. b) Adres e-mail; 
 7. c) Numer telefonu; 
 8. d) Stanowisko: 
 9. e) NIP: 
 10. Podczas korzystania ze stron biznesowa.pl pobierane są, za pomocą plików cookies, automatycznie dodatkowe informacje (np. adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego). 
 11. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na biznesowa.pl
 • 2 Jak i w jakim celu wykorzystujemy zebrane dane? 
 1. W przypadku korzystania z funkcjonalności biznesowa.pl dane Użytkowników wykorzystywane są w celu realizacji tych funkcjonalności (np. przygotowanie i wysyłki Newslettera pod podany adres e-mail, obsługi korespondencji itp.). 
 1. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania biznesowa.pl do preferencji Użytkowników, a także administrowania biznesowa.pl. 
 2. Dane podane przez osobę odwiedzającą biznesowa.pl mogą być powierzane do przetwarzania przez zewnętrznych usługodawców w celu badania satysfakcji Użytkownika. 4. Zgromadzone dane osobowe wykorzystujemy w następujący sposób: 
 3. a) w celu realizacji umowy lub na podjęcie, żądanych, przez której osobę dane przetwarzamy, działań w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 4. b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f i c) RODO), 
 5. c) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celu jak najlepszego dostosowania pl do potrzeb Klientów, maksymalizacji efektywności obsługi, budowania wiedzy o Klientach i ich potrzebach, analizy finansowej, a także marketingu bezpośredniego, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
 6. d) w celu jak najlepszego dostosowania biznesowa.pl do potrzeb Klientów, maksymalizacji efektywności obsługi, budowania wiedzy o Klientach i ich potrzebach, informowania o produktach, analizy potrzeb Użytkowników, na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
 7. e) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych w razie konieczności wykazania przez Administratora określonych faktów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • 3 Mechanizm Cookies, Adres IP 
 1. biznesowa.pl używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Open Nexus za pośrednictwem biznesowa.pl na komputerze osoby odwiedzającej biznesowa.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Open Nexus usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających biznesowa.pl Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji na biznesowa.pl. Open Nexus na stronie biznesowa.pl korzysta także z plików cookies podmiotów zewnętrznych (o czym mowa poniżej). 
 2. Open Nexus wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
 3. a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników. 
 4. b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez pl, pozwala na przechowywanie danych w przypadku gdy ustawienia przeglądarki na to pozwalają. Za pomocą ustawień przeglądarki użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies. 
 5. Wchodząc pierwszy raz na stronę biznesowa.pl, pojawi się komunikat dotyczący korzystania z plików cookies, gdzie masz możliwość odrzucenia korzystania przez Open Nexus z ww. plików. W takim przypadku pojedynczy plik cookie zostanie użyty w przeglądarce, aby zapamiętać to ustawienie (okres przechowywania tego pliku to 13 miesięcy). Akceptując pliki cookies, akceptujesz także pliki wykorzystywane przy współpracy z Google , Facebook oraz Hubspot (o czym mowa poniżej), którzy mogą przekazywać dane, w tym potencjalnie dane osobowe, poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nieposiadającego odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej: USA). W związku z powyższym istnieje możliwość, że nieuprawnione podmioty, w tym w szczególności władze państwowe USA mogą uzyskać dostęp do tych danych. 
 1. Open Nexus wykorzystuje cookies własne w celu usprawnienia użytkowania biznesowa.pl, zapewnienia sesji, uwierzytelniania Użytkownika na biznesowa.pl i zapewnienia sesji Użytkownika na biznesowa.pl oraz z wymienionych w niniejszym dokumencie przyczyn. Część z plików cookies jest niezbędnych dla prawidłowego korzystania ze biznesowa.pl. 
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników biznesowa.pl. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z biznesowa.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 
 3. Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące zmiany ustawień plików cookies (włączanie i wyłączanie) w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 
 4. Firefox (zobacz ustawienia przeglądarki), 
 5. Chrome (zobacz ustawienia przeglądarki), 
 6. EDGE (zobacz ustawienia przeglądarki), 
 7. Opera (zobacz ustawienia przeglądarki), 
 8. Safari (zobacz ustawienia przeglądarki). 
 9. Open Nexus może gromadzić Twoje adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej biznesowa.pl przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Open Nexus przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu biznesowa.pl, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści biznesowa.pl
 10. biznesowa.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Open Nexus nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Ciebie, by po przejściu za pośrednictwem biznesowa.pl na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą. 
 11. Ze względu na uzasadniony interes własny, a dokładniej ze względu na interes w jak najlepszym dostosowaniu biznesowa.pl do potrzeb Klientów, maksymalizacji efektywności obsługi, budowania wiedzy o Klientach i ich potrzebach w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku odwiedzania stron internetowych Administratora, korzystamy z narzędzi Google, HubSpot i Facebook, które wykorzystują pliki cookies. Jeżeli chcesz zablokować możliwość korzystania ze swoich danych w formie ciasteczek, w każdej chwili możesz uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową dzięki odpowiedniemu ustawieniu przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie. 
 12. Open Nexus nie planuje przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże w związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez Google danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach Google poza tym obszarem. By zapewnić jak największe bezpieczeństwo dla odwiedzających biznesowa.pl, przy użytkowaniu Google Analytics korzystamy z funkcji IP Anonymization, która minimalizuje możliwość korzystania przez Google z adresu IP zawartego w plikach cookies. Dzięki temu, co do zasady Twój adres IP jest anonimizowany już na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach także na terenie USA. Google stosuje także standardowe klauzule umowne zgodnie z art 46 RODO (więcej tutaj) Jednocześnie sam możesz zadbać o to, by Google, także na innych stronach nie uzyskiwało informacji na temat Twojego adresu IP poprzez instalacje następującej wtyczki (link) lub za pomocą ustawień przeglądarki. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy stosownego narzędzia (link). Warunki usługi Google Analytics (link), Przegląd zasad bezpieczeństwa Google Analytics (link), Polityka prywatności Google (link). Główny plik Google Analytics (“_ga”) umożliwiający odróżnianie poszczególnych użytkowników jest ważny przez okres 2 lata (link). 
 13. Open Nexus korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze strony. Więcej informacji o Facebook piksel i zbieraniu danych przez Facebook (link). Pamiętaj, że z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności (link). W związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez Facebook danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach Facebook poza tym obszarem, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych. Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zgodnie z art 46 RODO zatwierdzone przez Komisję Europejską (cytując za Facebookiem: “Wykorzystujemy typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieramy się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.”) (link). Możesz za pośrednictwem Digital Adverbium Allianza w USA (link) , Digital Adverbium Alliance of Canada w Kanadzie (link) lub European Interactive Digital Adverbium Allianza w Europie (link) lub za pomocą ustawień w urządzeniu końcowym wyłączyć wyświetlanie reklam internetowych bazujących na danych zebranych przez Facebook. 
 14. Open Nexus korzysta z usług HubSpot służących do kontroli i wdrażania tzw. marketingu przychodzącego, w szczególności w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego. Umowa zawarta z HubSpot zawiera standardowe klauzule umowne zgodnie z art 46 RODO (klik). W związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez HubSpot danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach HubSpot poza tym obszarem, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych. Polityka prywatności HubSpot.
 • 4 Dostęp do danych i okres ich przechowywania 
 1. Do danych osobowych zbieranych przez biznesowa.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Open Nexus. Ponadto zebrane dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. biuro rachunkowe, firmy spedycyjne, firmy kurierskie, firmy zajmująca się badaniem opinii w zakresie korzystania z naszych usług lub dostawców usług, z których korzystamy jak np. Salesforce czy firma hostingowa, gdzie Twoje dane są przechowywane oraz np. firmy zajmujące się wysyłką e-mail z biznesowa.pl
  1. Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
  2. Open Nexus zapewnia Użytkownikom nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji. Open Nexus może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący na biznesowa.pl Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika. 
  3. W przypadku subskrypcji Newslettera masz możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej wysyłając stosowną wiadomość poprzez na adres wydarzenia@przetargowa.pl z prośbą o usunięcie z listy wysyłkowej lub kliknięcia w link „Anuluj subskrypcję” w przesłanym Newsletterze. 
  4. Przetwarzane przez nas dane osobowe będziemy przechowywać przez następujący okres: a. w zakresie zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (okres przedawnienia, który w przypadku umowy o świadczenie usług wynosić będzie co do zasady 3 lata terminu przedawnienia plus możliwy do wykorzystania przez Administratora 1 rok, który to dodatkowy termin wynika z hipotetycznej możliwości zgłoszenia roszczenia tuż przed upływem terminu przedawnienia), 
  5. w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. dokumentacja podatkowa musi być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat lub w niektórych przypadkach przez dłuższy okres czasu, 
  6. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych oraz do celów archiwalnych dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych, 
  7. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody czy też ustalenia przez Administratora, że dane osobowe się zdezaktualizowały lub ustał cel ich przetwarzania. 
 • 5 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych, 
 1. b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, 
 2. c) prawo żądania usunięcia danych osobowych o ile przepisy szczególne nie wykluczają takiej możliwości, 
 3. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 4. e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, 
 5. f) prawo do przenoszenia danych osobowych, 


 1. g) prawo do wycofania, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
 2. h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .4 Open Nexus nie przetwarza danych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 
 3. W celu skorzystania z powyższych praw lub uzyskania na ich temat szczegółowych informacji należy skontaktować się z nami, najlepiej na nasz adres e-mail: wydarzenia@przetargowa.pll. 
 4. Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi i brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację usługi, za wyjątkiem danych osobowych udzielonych w ramach zgody (np. na korzystanie z plików cookies) – podanie tych danych nie jest niezbędne dla zawarcia i realizacji usługi. Jednakże w przypadku plików cookies o charakterze systemowym dla biznesowa.pl ich wykorzystanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. 
 • 6 Zabezpieczenia 
 1. Open Nexus stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Open Nexus zobowiązuje się chronić wszelkie Twoje dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. 
 2. Dane osobowe w Open Nexus są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
 3. Open Nexus nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie jakichkolwiek haseł. Informacje takie nie są również żądane drogą telefoniczną. 
 4. Bezpieczeństwo Użytkowników jest kluczowe stąd Open Nexus od 2018 roku posiada certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 
 • 7 Zmiany Polityki Prywatności 
 1. Open Nexus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: wydarzenia@przetargowa.pl