biznesowa - wpis (901 x 560 px) - mniejs

Jak budować zespół w zakupach? Kilka słów o roli zakupowego lidera w zespole

W dzisiejszych czasach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój zakupów w organizacjach. Aktualnie mocno odchodzimy od ich funkcji transakcyjnej na rzecz strategicznej roli zakupów w organizacjach. Kierunkowi temu towarzyszy naturalne zbliżenie działów zakupów do działów badań i rozwoju.   

Kluczową kwestią procesu ewolucji, o którym mowa powyżej jest budowa zespołu w zakupach. Jego skuteczne działanie wnosi realną wartość do rozwoju każdej firmy. Jak to osiągnąć? Jak zbudować zespół w zakupach? W końcu jaka jest rola lidera w procesie budowy zespołu w zakupach?

Zakupowy trójkąt

Niniejszy artykuł zahacza o tematykę, którą poruszyliśmy w ramach serii “Zakupowy Trójkąt”. 

Pobierz bezpłatnie rozdział książki Zarządzanie zakupami 2. Czyli od praktyków dla praktyków: Systemy motywacyjne w zakupach.

Po co zespół zakupach?

Niniejszy wpis warto zacząć od zadania pytania w zasadzie dość fundamentalnego. Po co praca zespołowa w zakupach? Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, w której w danej organizacji za realizację zadań związanych z funkcją zakupową jest odpowiedzialny jeden człowiek. Hipotetycznie jest to możliwe w sytuacji, gdy osoba ta odpowiada za niewielki pod względem kwoty budżet przeznaczony na szeroko rozumiane zakupy w firmie.

Jednak także i w tym przypadku zadania osoby realizującej samodzielnie zadania zakupowe w organizacji zakładać muszą współpracę tej osoby z innymi pracownikami, którzy są w tym przypadku klientami (partnerami) wewnętrznymi.
Osoby te odgrywają bardzo ważną rolę w procesie zakupowym, z uwagi na wywoływanie najczęściej potrzeb zakupowych (wniosków/zapotrzebowań), czy też wsparcie w procesie opisywania przedmiotu zamówienia. Zatem i w takiej sytuacji trudno wyobrazić sobie, by osoba taka mogła działać bez pracy zespołowej.

W organizacjach o rozwiniętych funkcjach zakupowych i budżetach przeznaczonych na zakupy budowane są zespoły odpowiedzialne za realizację tych funkcji włącznie z szeroko zakrojoną specjalizacją kupców (managerowie kategorii).

Jak budować zespół w zakupach?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest wcale łatwa. Mogą w tym przypadku zdarzyć się zasadniczo dwie sytuacje, które możemy zastać na samym starcie. Możemy mieć do czynienia z już istniejącym zespołem, ale nie do końca dobrze funkcjonującym i wymagającym działań naprawczych. W tej sytuacji sygnałem mówiącym o tym, że coś dzieje się nie tak w zespole są najczęściej odejścia członków tego zespołu. To prawdziwa czerwona lampka mówiąca o tym, że zespół wymaga naprawy.

Możemy oczywiście również spotkać się z sytuacją konieczności, a być może w zasadzie szansy budowy zespołu zakupowego od nowa. W takim przypadku zdecydowania wzrasta rola i znaczenie lidera w tym procesie.

Rola lidera w procesie budowania zespołu w zakupach

Na temat przywództwa i lidera powiedziano już bardzo wiele. Rola lidera nabiera zdecydowanie silniejszego znaczenia w dzisiejszych czasach.

Rzeczą wartą odnotowania jest fakt, że mówiąc obecnie o roli lidera sięga się w zasadzie, można by rzec po dość standardowy zestaw cech opisujących lidera. W zależności oczywiście od tego, kto dokonuje takiego wyróżnienia zestaw cech może być odmienny. Do najczęściej wskazywanych cech lidera należą: dzielenie się swoją wizją, dawanie przykładu, etyczne postępowanie, skuteczna komunikacja, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, umiejętność doceniania swoich podwładnych, zdolność do obdarzania swoich podwładnych zaufaniem, motywowanie i inspirowanie.

Powyższe pokazuje jednak, że nawet i w tak trudnych czasach z jakimi borykamy się dziś kluczowymi są bardzo zasadnicze, można by rzec fundamentalne kompetencje liderów

Podsumowanie

Proces budowy zespołu, nie tylko zresztą w zakupach jest bardzo trudny. To zawsze stanowi nie lada wyzwanie, z uwagi na fakt, iż wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z procesem zarządzania mniejszym lub większym zespołem mogą rodzić się większe, lub mniejsze wyzwania.

Autor: Zespół BIZNESowa

Comments are closed.